ზდ სამყარო

ბევრი რომ არ გავატრაკოთ იმდენიც არმაქვს გასატრაკებელი რომ გავატრაკო ასე რომ არ გავატრაკებ